Icko Clean AB

Vi är ett miljömedvetet saneringsföretag med målsättning att få vårt samhälle rent från smuts och klotter. Vi utför sanering av alla slags byggnader, fastigheter och fordon. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Västragötalands län.

Icko clean har två stora och moderna hallar där vi kan utföra effektiv tvätt, klotter- och olje-sanering av alla typer av större fordon – traktorer, grävmaskiner, lastbilar och alla spårgående fordon.

Icko Clean AB erbjuder dygnet-runt-service.

Kvalitets-/Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

För Icko Clean AB är kvalitet; kunskap, erfarenhet, förtroende, ansvarstagande, tydlighet och öppenhet.

Vi uppnår kvalitet genom att ha rätt utbildningsnivå, ta vara på erfarenheter, vårda kundrelationen, ta ansvar för egen personal och genom att blicka framåt, samt att uppfylla alla tillämpliga krav.

Utgångspunkten i miljöarbetet, det interna samt externa, ska alltid vara minsta möjliga miljöpåverkan i alla led av verksamheten. Minimikraven från aktuell miljölagstiftning skall alltid uppfyllas och där det är tekniskt och ekonomiskt rimligt, alltid överträffas.

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att medarbetarnas säkerhet alltid prioriteras och att Icko Clean AB tillgodoser att det finns rätt skyddsutrustning. Medarbetarna ansvarar för att den används.

Bilrekond - klädseltvätt - lackskydd - vaxning - polering

SBCERT ISO 14001

SBCERT ISO 9001-6

Socialt Företagande

ISO14001 | ISO9001 | EN

ISO14001 | ISO9001 | SE